Losowanie czasu antenowego

Co cztery lata - przy okazji wyborów samorządowych, oddajemy do dyspozycji nadawców publicznych prostą aplikację "LOSOWANIE" pozwalającą na absolutnie losowy podział czasu antenowego przeznaczonego dla komitetów wyborczych, proporcjonalnie do ilości zarejestrowanych list lub kandydatów. Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne i dobrowolne. Dotychczasowe losowania - w 2006, 2010, 2014 i 2018 roku przebiegły bez żadnych zakłóceń.

Przed losowaniem

 1. ustal, ile ma trwać spot wyborczy (np. 120 sekund) w kampanii
 2. zaplanuj rozmieszczenie bloków wyborczych w programie
 3. rozmieść spoty wyborcze w zaplanowanych blokach (skorzystaj z przykładowego arkusza lub przygotuj własny)
 4. pobierz przykładowy plan
 5. ponumeruj kolejne spoty od 1 do n (np. od 1 do 600)
 6. po zakończeniu rejestracji komitetów, oblicz ile czasu antenowego (w sekundach) oraz, ile pełnych spotów wyborczych (k) ma każdy komitet (pozostałe sekundy doliczysz później, do ostatniego spotu w kampanii każdego komitetu)

Losowanie

 1. włącz skrypt losujący (START LOSOWANIA) - wyświetl go na ekranie, aby zainteresowani mogli obserwować przebieg losowania
 2. wpisz nazwę losowania
 3. wpisz łączną liczbę spotów w kampanii (np. 600)
 4. wpisz ilość spotów dla pierwszego komitetu i wylosuj numery spotów
 5. podaj ilości kolejnych komitetów
 6. zapisz wynik losowania

Po losowaniu

 1. wklej wynik losowania do przygotowanego wcześniej planu emisji
 2. zamień numer komitetu na jego nazwę
 3. używając filtrów, możesz przygotować zestawienie dla każdego komitetu